Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii zaleca:

Należy zachowywać regularny tryb życia dziecka, przestrzegając stałych godzin snu i karmienia. Spokój i ustalony rytm życia chronią dziecko przed stresem, który może wywołać niepożądane reakcje do snu dziecko powinno być układane na plecach.

Należy unikać pozycji na boku i brzuchu, chyba, że jest to uzasadnione decyzją lekarza, jeśli dziecko zasnęło płacząc, należ sprawdzić czy później śpi spokojnie.

U niektórych dzieci może wystąpić bezdech histeryczny. Dziecko tak bardzo zanosi się płaczem, że nie może złapać oddechu, a to może doprowadzić do utraty przytomności. Jeśli taki przypadek dotyczy nasze dziecko wówczas należy zwracać szczególną uwagę na oddech podczas snu i jego stabilność.