Kategoria «Zalecenia»

Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii zaleca:

Należy zachowywać regularny tryb życia dziecka, przestrzegając stałych godzin snu i karmienia. Spokój i ustalony rytm życia chronią dziecko przed stresem, który może wywołać niepożądane reakcje do snu dziecko powinno być układane na plecach. Należy unikać pozycji na boku i brzuchu, chyba, że jest to uzasadnione decyzją lekarza, jeśli dziecko zasnęło płacząc, należ sprawdzić czy …