Zalety elektronicznej niani

Udowodniono również, że wszystkie elektroniczne nianie, z wyjątkiem tej podłączanej do kontaktu, emitują pola magnetyczne o wysokiej częstotliwości fal, podobne jak telefony komórkowe. Od dawna trwają badania nad tym, czy takie promieniowanie może wpływać na nasze zdrowie. Dziś wiemy, że kiedy osiągnie określoną intensywność, może szkodzić, na przykład przez podnoszenie temperatury tkanek naszego ciała. W związku z tym ustalono granice częstotliwości fal. Jeżeli nie zostają przekroczone, to nie ma niebezpieczeństwa dla zdrowia. Wszystkie produkty, które są przeznaczone dla dzieci nie przekraczają tej granicy, a ich wyniki pola magnetycznego jest znacznie poniżej granicy zagrożenia.